Ventilasjonsprodukter

Vuatek er eneleverandør av alle Sisteven ventilasjonsprodukter i Norge. Vi har med dette et bredt sortiment av ventilasjonsprodukter med god kvalitet. Vi er leverandør av produkter og gode tekniske løsninger for bedre brannsikring, miljø og energisparing i ventilasjonsanlegg. Vi tilbyr serviceavtaler på nye og eksisterende anlegg. Vårt spesialområde er beregning, levering og montering av alle typer vifter etter dine behov og spesifikasjoner, brannspjeld med automatikk, røkavtrekk i parkeringshus etc. samt lukt- og bakteriefjerning med bruk av ozon.

Spesialist på luftrensing

Ved å benytte våre løsninger, vil du få renere ventilasjonskanaler, redusert brannrisiko når du steker, og kjøkkenavtrekket vil hele tiden arbeide med maksimal effekt! Vuatek har maksimal fleksibilitet på sine KPC storkjøkkenløsninger. Vi beregner, leverer og monterer anlegg til selv det mest krevende kjøkken med stor matproduksjon. Vi etterinstallerer også anlegg – enten i kanalen, over kjøkkenhetta eller i kjøkkenhetta rett bak fettfilteret. Vi foretar også service og ettersyn på ditt anlegg.

Lukt- og bakteriefjerning

Problemer med vond lukt eller bakterier og virus? Vi har gode og miljøvennlige løsninger for de fleste forhold, og leverer produkter for rensing innen industri, storkjøkken, samt mobile luftrensere med en mengde bruksområder!

Spesialist på brannspjeld med styring

Vi har gjennom sikre leveranser, gode samarbeidspartnere og gode produkter, opparbeidet oss et godt renome i det norske ventilasjonsmarkedet. Våre folk har jobbet i bransjen, siden 1979, og vi holder til i hyggelige og lett tilgjengelige lokaler i Fredrikstad.

Vuatek har siden starten vært kjent for sine gode produkter og sitt høye kompetansenivå innen brannspjeld med automatikk og branntekniske løsninger, samt oppfølging / service av disse anleggene etter montering.

             

      Tellus aksialvifte fra Howden       Kunststoffvifter fra Hürner Funken                  Sisteven JET TST                 Sisteven CIS for brannsoner