Våre produkter

VUATEK er et firma som satser på personlig service til deg som kunde. Vårt mål er å være en pålitelig og presis leverandør av de beste løsningene! Vuatek er eneleverandør av Sisteven- produkter i Norge og tilbyr med dette kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser.

Se http://www.sisteven.com/Content/img/Cataleg_Sisteven_2016_Export.pdf

Ventilasjonsutstyr til alle formål Vi er leverandør av produkter og gode tekniske løsninger for bedre brannsikring, miljø og energisparing i ventilasjonsanlegg. Vi tilbyr serviceavtaler på nye og eksisterende anlegg. Vårt spesialområde er beregning, levering og montering av alle typer vifter og ventilasjonssystemer til konkurransedyktige priser etter dine behov og spesifikasjoner, blant annet:

Aksialvifter                                                                                                                          Ventilasjonsutstyr

Sentrifugalvifter                                                                                                                 Takhatter

Takvifter                                                                                                                                Brannspjeld med styring

Røkgassvifter                                                                                                                       Spjeld

Halvaksialvifter                                                                                                                   Rister

Variaxvifter                                                                                                                          Plastkanaler med fittings og detaljer

Boksvifter                                                                                                                             UV-rensing: (fett, bakterie- og luktfjerning)

Garasjevifter                                                                                                                        Kompaktrensere

Varmeventilatorer                                                                                                              Storkjøkkenrensere

Kunststoffvifter                                                                                                                   Kjøkkenhetter

Komplette leilighetsuniter / -aggregater, med styring                                            Industrirensing

 

Vi tilbyr også montering av ventilasjonsanlegg.

 

Mads Knape:                mob +47 952 77 523

Bjørn Amundsen:         mob +47 911 76 720

 

Med over 35 års erfaring tør vi si at vår kompetanse innen vifter og vifteteori, luftrensing og luktfjerning, samt brannsikring av ventilasjonsanlegg er svært høy. Vi blir ofte rådført i problemstillinger innen disse temaene, og er behjelpelige med å finne riktige løsninger.

 

Hilsen oss i Vuatek AS

Les mer om produktene: www.vuatek.no. Følg oss på Facebook. Kontoradr: Øyenkilveien 67, 1621 Gressvik.

 

Luftrensing – Storkjøkken, Ventilasjonsutstyr – Vifter, Brannspjeld

VUATEK er et firma som satser på personlig service til deg som kunde. Vårt mål er å være en pålitelig og presis leverandør av de beste løsningene!

Ventilasjonsutstyr til alle formål

Vi er leverandør av produkter og gode tekniske løsninger for bedre brannsikring, miljø og energisparing i ventilasjonsanlegg. Vi tilbyr serviceavtaler på nye og eksisterende anlegg. Vårt spesialområde er beregning, levering og montering av alle typer vifter og ventilasjonssystemer til konkurransedyktige priser etter dine behov og spesifikasjoner, brannspjeld med automatikk, røkavtrekk i parkeringshus etc. samt lukt- og bakteriefjerning med bruk av UV-teknologi.

Spesialist på luftrensing

Ved å benytte våre løsninger, vil du få renere ventilasjonskanaler, redusert brannrisiko når du steker, og kjøkkenavtrekket vil hele tiden arbeide med maksimal effekt! Vuatek har maksimal fleksibilitet på sine KPC storkjøkkenløsninger. Vi beregner, leverer og monterer anlegg til selv det mest krevende kjøkken med stor matproduksjon. Vi etterinstallerer også anlegg – enten i kanalen, over kjøkkenhetta eller i kjøkkenhetta rett bak fettfilteret. Vi foretar også service og ettersyn på ditt anlegg.

Lukt- og bakteriefjerning

Problemer med vond lukt eller bakterier og virus? Vi har gode og miljøvennlige løsninger for de fleste forhold, og leverer produkter for rensing innen industri, storkjøkken, samt mobile luftrensere med en mengde bruksområder!

Bygg og anlegg

Vi tilbyr tjenester innen bygg og anlegg, i form av planlegging og gjennomføring av rehabilitering, tilbygg, nybygg, samt montering.

Spesialist på brannspjeld med styring

Vi har gjennom sikre leveranser, gode samarbeidspartnere og gode produkter, opparbeidet oss et godt renome i det norske ventilasjonsmarkedet. Våre folk har jobbet i bransjen, siden 1979, og vi holder til i hyggelige og lett tilgjengelige lokaler i Fredrikstad, Østfold. Vi har mange kunder også i Oslo, Akershus og Buskerud. Vi leverer ventilasjonsutstyr i hele Norge. Vuatek har siden starten vært kjent for sine gode produkter og sitt høye kompetansenivå innen brannspjeld med automatikk og branntekniske løsninger, samt oppfølging / service av disse anleggene etter montering.

Mads Knape:                mob +47 952 77 523

Bjørn Amundsen:         mob +47 911 76 720

Med over 35 års erfaring tør vi si at vår kompetanse innen vifter og vifteteori, luftrensing og luktfjerning, samt brannsikring av ventilasjonsanlegg er svært høy. Vi blir ofte rådført i problemstillinger innen disse temaene, og er behjelpelige med å finne riktige løsninger.

 

Hilsen oss i Vuatek AS

Les mer om produktene: www.vuatek.no. Følg oss på Facebook. Kontoradr: Øyenkilveien 67, 1621 Gressvik.

Brannspjeld med styring

Vuatek er leverandør av EKO- produkter i Norge. Dette er kvalitetsprodukter som oppfyller myndighetenes brannkrav. Brannspjeldene kjører automatisk selvtest hver 48 time. Vi beregner, leverer og monterer anleggene. Vi kjører i gang anlegget, samt tilbyr service. Vi leverer brannspjeld i hele Norge, service og installasjoner tilbys på Østlandet, Oslo, Østfold, Fredrikstad.