Tilbygg i Fredrikstad sentrum

Vuatek er totalentreprenør på tilbygg i Fredrikstad sentrum. Planlegging, tegninger, samt søknader til kommunen. Gjennomføring av alle arbeider fram til ferdigstillelse. Har du planer om å oppføre et nytt bygg i Østfold? Vi hjelper deg gjennom hele prosessen! Ta kontakt med Mads på mob. 952 77 523.

Sprenging og bortkjøring av masse

Mur- og rørleggerarbeid
Innvendige arbeider

Snart ferdig…