Mobile luftrensere

Vår fabrikk i Danmark har utviklet en helt ny og verdenspatentert type kompakt luktfjerner basert på fotolyseteknologi. Apparatet finnes i 3 størrelser: Mac500, OZ 1000 og OZ 2000. Svært enkel installasjon og bruk. Det minste apparatet trenger ingen forkunnskaper eller instruksjon.

BRUKSOMRÅDER: Forbedring av inneklima i kontorer og andre lokaler. Til dette formålet er Mac500 spesielt godt egnet. Med denne modellen kan du fjerne lukt etter sigarettrøk, mugglukt og andre microorganismer og bakterier, som skaper vond lukt i lokaler med luftmengde opp til 60 m³. Apparatet egner seg godt i rom hvor man ønsker å redusere allergener fra f.eks. pollen. Det egner seg også godt for å redusere lukt fra matlaging. Til båt, campingvogn og bobil er Mac500 svært godt egnet for fjerning av lukt. Mac500 avgir svært små mengder med ozon, som innebærer at det ikke er noen risiko å oppholde seg i nærheten av apparatet mens det er i virksomhet.

 

Sterilisering av luft
Kompaktrenserne har en kombinert UV-C og ozonlampe. Dette gjør at den både renser luften for lukt og dreper de bakterier, virus og soppsporer som måtte være i luften.

Mac500 egner seg meget godt til for eksempel å forbedre forholdene for allergikere, personer med astma og lignende sykdommer.

 

 

Mac500 kan med fordel brukes i bakteriebelastede miljøer, som for eksempel hos:

 • tannlegeklinikker
 • i legens venteværelse
 • i ambulanser (etter kjøring av pasienter), samt andre steder hvor det finnes bakterier i luften
 • I politibiler – for rens og sterilisering av uønsket lukt og bakterier
 • Luktreduksjon og smitteforebygging i vaskerier
 • Ved å benytte kompaktrenseren i uren sone i vaskeriet, som skittentøysrom, skyllerom m.m, vil denne fjerne og redusere muligheten for smitteoverføring fra uren til ren sone
 • Luktfjerning fra hotellrom med OZ 1000. Ved å bruke en OZ 1000 m/timer, kan man enkelt sette inn denne på hotellrom for å fjerne uønsket røyklukt, parfymelukt eller rense luften for annen uønsket lukt ved å stille timeren på for eksempel 15 min og rommet er deretter renset
 • Bakteriereduksjon i kjølerom. Bare etter ca. 1 time vil man oppnå en halvering av antall bakterier

Luktsanering i bruktbiler 
Alle som handler med bruktbiler har prøvd å fjerne uønsket lukt, som røklukt eller dyrelukt m.m. med enkle vaskemidler. Dette gir sjelden gode og varige resultater. Løsningen på dette kan være å plassere en OZ 1000 i bilen i ca. 15-20 min og all tobakkslukt fjernes fra bilen permanent.

Det skal ikke oppholde seg personer i rom hvor OZ 1000 el. OZ 2000 brukes !

OZ 1000 m/timer avgir 0,14 g/t ozon – enkel installasjon og bruk.

Andre bruksområder hvor apparatene er meget velegnet:

 • Luktreduksjon i avfallsdeponier
 • Lagerrom
 • Containere etc.
 • Fjerning av røklukt etter brann
 • «Urene rom» på sykehjem eller sykehus – der hvor bakterier skal reduseres
 • kjølerom

OZ 1000 med timer til rensing av bil.

 

Mac500 Luftrensing