Service på Brannspjeld med styring

Vuatek  anbefaler service på ventilasjonsanlegg med automatikk og styring 2 ganger årlig. Formålet med service er først og fremst å se at alle brannspjeld åpner og lukker som de skal gjennom visuell befaring, samt gjennomgang av styring og automatikk (MKE/SKE).

De to servicene består av 1 hovedservice og 1 ettersyn på utstyret:

Vuatek Hovedservice består av følgende, og vil bli gjennomført av vår fagmann på stedet:

 1. Sørge for at ventilasjonsanlegg er avslått.
 1. Kontroll av hovedsentral MKE. Sjekke at alle funksjoner virker. Kontrollere alle koblinger, samt eksternt brannsignal.
 1. Kontroll av hver enkelt slaveenhet SKE, kontrollere alle koblinger.
 1. Teste hvert enkelt spjeld. Kontrollere spjeldets funksjoner. Sjekke at spjeldene er montert ihht forskriftene. Kontrollere alle koblinger.
 1. Simulere brannalarm.
 1. Utføre alarm reset / system reset.
 1. Utarbeide dokumentasjon på at alle systemets funksjoner virker.
 1. Sende dette i servicerapport, samt eventuelt å foreslå tiltak og forbedringer.

Ettersynet består av følgende, og vil bli gjennomført av vår fagmann på stedet:

 1. Kontrollere hovedsentralen MKE, og sjekke alle dens funksjoner.
 1. Kontrollere slaveenhet SKE, og sjekke all dens funksjoner.
 1. Kjøre funksjonstester av spjeldene, og se at hvert enkelt spjeld fungerer som det skal.
 1. Simulere brannalarm og sjekke at anlegget virker ihht til forskriftene.
 1. Utarbeide og oversende servicerapport.