Storkjøkken

Få renere ventilasjonskanaler, reduser brannrisiko når du steker, og kjøkkenavtrekket kan arbeide med maksimal effekt!

Vi opplever ofte at det er store mengder fett i kanalene på restauranter/hotellkjøkken, der hvor man ikke har prioritert å sette inn anlegg for rensing av blant annet fett.


Med våre løsninger kan vi redusere lukt med inntil 95 %.  I de fleste tilfeller vil kanalene forbli helt rene. Dette reduserer brannrisiko over tid.

Vi har maksimal fleksibilitet på våre KPC storkjøkkenløsninger. Det vil si at vi kan levere anlegg til selv det mest krevende storkjøkken med stor matproduksjon. Vi kan etterinstallere anlegg – enten i form av en kasse i kanalen, over kjøkkenhetta eller i kjøkkenhetta rett bak fettfilteret.

Vi hjelper deg å prosjektere, installere, igangkjøre og utføre service.

Ramme med UV- lys og styring til storkjøkken
Kanaler forblir rene ved bruk av UV